Yüksek Lisans Ödülleri

Sinan Çınar

2018 Teşvik Ödülü
Ege Üniversitesi, Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği

Medet Kanmaz

2018 Teşvik Ödülü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, The Effect of Financial News on Bist Stock Prices: A Machine Learning Approach

Duygu Kural

2018 Teşvik Ödülü
Hacettepe Üniversitesi, An Analysis of the Optimal Design of Feed-in Tariff Policy for Photovoltaic Investments in Turkey