Yüksek Lisans Ödülleri

İlknur Karataş

2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Sermaye ve Bölgesel Kalkınma: Aksaray Örneği

Gizem Tanrıvere

2016 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Parental Education and Time with Children: An Analysis Using 2006 Turkish Time Use Survey