Yüksek Lisans Ödülleri

Sertaç Babat

2013 İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiyede Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi: Fırsat Eşitliği Perspektifinden bir Değerlendirme

Ahmet Benlialper

2013 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Asymmetric Exchange Rate Intervention under Inflation Targeting Regimes: The Case of Turkey 2002-2008

Merve Nezihe Özer

2013 Teşvik Ödülü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Demographic Roots of Socioeconomic Development: a Case Study for Turkey

Orkun Çelik

2013 Teşvik Ödülü
Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye'de Kamu ve Özel Sektörde Ücret Farklılıklarını Belirleyen Etmenler: Kantil Regrasyon Yaklaşımı

Ramazan Ekinci

2013 Teşvik Ödülü
Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstriyel Genişleme Yolu: Demir Çelik Endüstrisi’nde Etkinlik Analizi: 2000-2011