Yüksek Lisans Ödülleri

Şükriye Elif Filiz

2008 Marmara Üniversitesi, Internal Migration Patterns of Turkey

Ezgi Kaya

2008 Teşvik Ödülü
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'de Gelir Bölüşümü Eşitsizliğine Cinsiyet Ayrımının Katkısı

Coşkun Tarkoçin

2008 Teşvik Ödülü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Getiri Eğrisi Tahmini: Teori ve Türkiye Piyasası için Uygulama