Üyelik İşlemleri

Üyelik aidatının yatırılacağı
banka hesap bilgileri:

Banka: Türkiye İş Bankası/Yukarı Ayrancı Şubesi
Hesap Sahibi: Türkiye Ekonomi Kurumu
Hesap Numarası: 4245/426952
IBAN No: TR38 0006 4000 0014 2450 4269 52

Üyelik Giriş Bildirgesi için:


Türkiye Ekonomi Kurumu’na asıl üye olabilmek için; iktisat alanında doktorasını tamamlamış, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak; daha önce Dernek üyeliğinden çıkarılmamış olmak ve Dernekler Kanununda belirtilen diğer üyelik koşullarına sahip olmak gerekir.

Bu nitelikleri taşıyıp Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Dernek tarafından hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvururlar. Üyelik için başvuran adayın, en az iki yıldan beri Dernek asıl üyesi olan iki üye tarafından yazılı olarak önerilmesi gerekir.

2024 yılı itibarıyla üyelik aidatı yıllık 500 TL'dir.