Tartışma Metinleri

2013 - Aralık

Aysıt Tansel

TÜRKİYE’DE ÖZEL DERSHANELER: YENİ GELİŞMELER VE DERSHANELERİN GELECEĞİ
2013 - Kasım

Seher Nur SÜLKÜ ve Bedriye SARAÇOĞLU

ECONOMIC FRAGILITY OF TURKEY: ASSESSMENT OF THE 1998 -2012 PERIOD
2013 - Kasım

Burak Günalp, Seyit Mümin Cilasun, Elif Öznur Acar

MALE-FEMALE LABOR MARKET PARTICIPATION AND THE EXTENT OF GENDER-BASED WAGE DISCRIMINATION IN TURKEY
2013 - Kasım

Antonio Di Paolo ve Aysit Tansel

RETURNS TO FOREIGN LANGUAGE SKILLS IN A DEVELOPING COUNTRY: THE CASE OF TURKEY
2013 - Ekim

Aysit Tansel

SUPPLEMENTARY EDUCATION IN TURKEY: RECENT DEVELOPMENTS AND FUTURE PROSPECTS
2013 - Eylül  

Özgür Bor, Mustafa İsmihan, Ahmet Bayaner

PRICE ASYMMETRY IN FARM-RETAIL PRICE TRANSMISSION IN THE TURKISH DAIRY MARKET
2013 - Eylül

Ahmet Benlialper ve Hasan Cömert

IMPLICIT ASYMMETRIC EXCHANGE RATE PEG UNDER INFLATION TARGETING REGIMES: THE CASE OF TURKEY
2013 - Temmuz

Hasan Cömert ve Selman Çolak

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ KRİZ SIRASI VE SONRASINDAKİ TRENDLERİ AÇIKLAMAKTA “GÜVENLİ LİMAN FAKTÖRܔ VE FİNANSAL ŞOKLARIN BOYUTUNUN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
2013 - Haziran

Afşin Şahin, Aysit Tansel ve M. Hakan Berument

OUTPUT-EMPLOYMENT RELATIONSHIP ACROSS SECTORS: A LONG- VERSUS SHORT-RUN PERSPECTIVE
2013 - Haziran

Zafer Yükseler

ENFLASYON HEDEFLEMESİ: TÜRKİYE DENEYİMİ (2006–2011 DÖNEMİ)
2013 - Mayıs

Özgür Bor ve Mustafa İsmihan

GASOLINE PRICING, TAXATION AND ASYMMETRY: THE CASE OF TURKEY
2013 - Mart

Aysıt Tansel

PRIVATE TUTORING AND THE QUESTION OF EQUITABLE OPPORTUNITIES IN TURKEY
2013 - Mart

Aysıt Tansel ve Şaziye Gazioglu

MANAGEMENT-EMPLOYEE RELATIONS, FIRM SIZE AND JOB SATISFACTION
2013 - Şubat  

Gülten Kazgan

2008 KRİZİ ÜSSELLEŞİRKEN TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEMEZ BÜYÜME MODELİ
2013 - Şubat

Ercan Eren

KOMPLEKSİTE İKTİSADI VE AJAN-TEMELLİ MODELLEME: METODOLOJİK BIR YAKLAŞIM
2013 - Ocak

M. Ataman Aksoy ve Francis Ng

THE EVOLUTION OF AGRICULTURAL TRADE FLOWS
2013 - Ocak

Francis Ng ve M. Ataman Aksoy

WHO ARE THE NET FOOD IMPORTING COUNTRIES?