Tartışma Metinleri

2010 - Aralık 2010

Michael Lim Mah-Hui ve Khor Hoe Ee

Michael Lim Mah-Hui ve Khor Hoe Ee
2010 - Aralık 2010

Aysıt Tansel ve Pınar Yaşar

Aysıt Tansel ve Pınar Yaşar
2010 - Kasım 2010

Yılmaz Akyüz

Why The IMF and The International Monetary System Need More Than Cosmetic Reform
2010 - Kasım 2010

Recep Kök, Orhan Çoban

Gelişmekte Olan Ekonomilerde Yeniden Yapılanma Stratejisi Olarak Özelleştirme: Türkiye Örneğini Referans Alan Bir Deneme
2010 - Eylül 2010

İlter Ünlükaplan ve İbrahim Arısoy

Türkiye Ekonomisi İçin Efektif Vergi Oranlarının Hesaplanması
2010 - Temmuz 2010

Stijn Claessens, Simon Evenett ve Bernard Hoekman

Rebalancing the Global Economy:A Primer for Policymaking
2010 - Haziran 2010
  •  

Murat Taşdemir ve Abdullah Yalama

Inter-Regional Volatility Spillovers between Emerging Capital Markets: Evidence from Turkey and Brazil
2010 - Haziran 2010

Yılmaz Akyüz

Export Dependence and Sustainability of Growth in China and the East Asian Production Network
2010 - Nisan 2010

Aysıt Tansel ve H. Mehmet Taşçı

Hazard Analysis of Unemployment Duration by Gender In a Developing Country: The Case of Turkey
2010 - Nisan 2010

Bedri Kamil, Onur Taş ve Selahattin Togay

A direct test of the endogeneity of money: implications for Gulf Cooperation Council (GCC) countries
2010 - March 2010

Nil Demet Güngör ve Aysıt Tansel

Nil Demet Güngör ve Aysıt Tansel
2010 - Şubat 2010
  •  

Ercan Uygur

The Global Crisis And The Turkish Economy
2010 - Şubat 2010

Aysu İnsel ve Mahmut Tekçe

Modelling The Trade Flows of The Gulf Cooperation Council Countries: A New Approach to Gravity Model
2010 - Ocak 2010

Ha-Joon Chang

Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive Confrontation?