Tartışma Metinleri

2008 - Mart

Akyüz, Yılmaz

MANAGING FINANCIAL INSTABILITY IN EMERGING MARKETS : A KEYNESIAN PERSPECTIVE
2008 - Kasım

Halit Yanıkkaya

Is Trade Liberalization a Solution to the Unemployment Problem ?

Barry Eichengreen and Richard Baldwin

Rescuing Our Jobs And Savings: What G7/8 Leaders Can Do To Solve The Global Credit Crisis
2008 - Ekim

Andrew Felton ve Carmen Reinhart

The First Global Financial Crisis of the 21st Century
2008 - Ekim

Canpolat, Naci ve Hüseyin Özel

Evolutionary Dynamics Of Globalization
2008 - Eylül

Akyüz, Yılmaz

The Current Global Financial Turmoil and Asian Developing Countries
2008 - Eylül

Görmez, Yüksel ve Gökhan Yilmaz

Global New Turkish Lira Bond Issuances
2008 - Eylül

Siebert, Horst

China-Opportunities Of And Constraints On The New Global Player
2008 - Ağustos

Kaplan, Cafer ve Ferhan Salman

Intermediation Costs and Financial Fragility
2008 - Temmuz 

Yükseler, Zafer

Yeni Milli Gelir Serisi ve Analizi
2008 - Temmuz

Elçin Aykaç Alp

Türkiye'de Reel Ücretlerin TAR Modeli ile Analizi ve Birim Kök Sınaması
2008 - Mayıs

Tansel, Aysit ve Fatma Bircan

Private Supplementary Tutoring in Turkey Recent Evidence on Its Various Aspects
2008 - Mayıs

Binay, Şükrü ve Ferhan Salman

A Critique On Turkish Real Estate Market
2008 - Nisan

Hakan Berument, Nukhet Dogan, Aysit Tansel

Macroeconomic Policy and Unemployment by Economic Activity: Evidence from Turkey
2008 - Mart

Eren, Ercan ve Serçin Şahin

İktisat Programları Homojen Mal Demeti ve Homojen Mal mı Oluyor ?
2008 - Mart

Juan P. Chousa, Artur Tamazian, Krishna C. Vadla

Juan P. Chousa, Artur Tamazian, Krishna C. Vadla
2008 - Mart

Saygın Şahinoz ve Bedriye Saraçoğlu

Managing Financial Instability in Emerging Markets : A Keynesian Perspective
2008 - Savaş

Savaş, Bilal

Exchange Rates and the Money Demand Process...
2008 - Ocak

Arısoy, İbrahim

Türkiye'de Sanayi Sektörü - İktisadi Büyüme İlişkisinin Kaldor Hipotezi Çerçevesinde Test Edilmesi