Tartışma Metinleri

Ocak 2004

İnsel, Aysu, Mehmet Ali Soytaş,ve Seda Gündüz

The Direction, Timing and Causality Relationships Between the Cyclical Components of Real and Financ
Şubat 2004

Neyaptı Bilin ve Nergiz Dincer

Measuring the Quality of Bank Regulation and Supervision,with an Application to Transition Economies
Şubat 2004

Berument, Hakan ve Aslı Günay

Inflation Dynamics and Its Sources in The Ottoman Empire: 1586-1913
Şubat 2004

Gürak, Hasan

An alternative approach to value/price theory
Şubat 2004

Berument, Hakan ve Nuray Oguz

1680-1747 Ottoman Budgets and Deficits Sustainability in a Period of Fiscal Transition: Wars and Adm
Mart 2004

Tansel Aysıt ve H. Mehmet Taşcı

Determinants of Unemployment Duration for Men and Women in Turkey
Nisan 2004

Karaca, Orhan

Türkiye'de Bölgeler Arası Gelir Farklılıkları: Yakınsama var mı?
Nisan 2004

Utkulu, Utku ve Dilek Seymen

Trade and Competitiveness Between Turkey and the EU:Time Series Evidence
Mayıs 2004

Akyüz, Yılmaz

Developing Countries in World Trade
Mayıs 2004

Altuğ, Sumru

Notes on Hyperinflations
Mayıs 2004

Akyüz, Yılmaz

Managing Financial Instability and Shocks
Mayıs 2004

Bulutay, Tuncer ve Ercan Uygur

The Experience of Econometric Model Building For The Turkish Economy: 1960-1986
Mayıs 2004

Tansel, Aysıt ve Fatma Bircan

Private Tutoring Expenditures in Turkey
Haziran 2004

Kaplan, Muhittin

An Analytical Evaluation of the Impact of Openness on Economic Performance: A Three-Sector General E
Haziran 2004

King G. Robert ve Julia K. Thomas

Partial Adjustment Without Apology
Haziran 2004

Altuğ, Sumru

Comments on Partial Adjustment Without Apology
 Haziran 2004

Us, Vuslat

Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği
Ekim 2004

Altuğ, Sumru

Lecture Notes on Macroeconomics
Ekim 2004

Özdemir, Özlem

Disaster Losses In The Developing World: Evidence From The August 1999 Earthquake In Turkey
Ekim 2004

Özdemir, Özlem

An Empirical Investigation On Consumer Credit Default Risk
Ekim 2004

Berber, Metin ve Artan, Seyfettin

Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi : Türkiye Örneği
Kasım 2004

Bulutay, Tuncer ve Enver Taştı

Informal Sector In The Turkish Labour Market
Aralık 2004

Yükseler, Zafer

1994, 2002 ve 2003 Yılları Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketleri: Anket Sonuçlarına Farkl
Aralık 2004

Tuncer, İsmail ve Yasemin Özuğurlu

Türkiye Ekonomisinde Büyüme Ve Sektörel Üretkenlik Analizleri: Bölgesel Karşılaştırmalar 1980-2000