Tarihçe

Türkiye Ekonomi Kurumunun kuruluşu 1920’li yıllara gitmektedir. Atatürk’ün önerisi ve telkiniyle 12 Aralık 1929’da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları arasında Kazım Özalp, Hasan Saka, Celal Bayar, Saffet Arıkan, Fuat Omay, Rahmi Köken, Hakkı S. Tarı, Mahmut Soydan, Yusuf K. Tengirşek gibi dönemin devlet ve siyaset adamları vardı. Cemiyetin kurucu başkanı Kazım Özalp bu görevi 20 yıl başarıyla yürüttü. (*)

01

Cemiyetin kuruluş amacı, 1929 Buhranı’nın yıkıcı etkilerini asgariye indirmek için, bir yandan israfla mücadele ederek tasarrufu teşvik etmek, diğer yandan yerli malların tanıtımını ve kullanımını özendirmek idi. Cemiyetin adı 12 Haziran 1939’da Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu olarak değiştirildi.

02

İstanbul’da 1931’de kurulan ve 1939’da faaliyet merkezini Ankara’ya taşıyan Türk İktisat Cemiyeti ile Kurum 18 Ocak 1955 tarihinde Türkiye Ekonomi Kurumu adı altında birleştirildi.

03

Kurum 12 Aralık 1973 tarihli Vakıf Senedi ile mal varlığını Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı’na devretmiştir. Vakıf, Kurumun faaliyetlerine mali destek sağlamaktadır.

04

Türkiye Ekonomi Kurumu ülkemizde ekonomi bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmak amacıyla yayınlar yapmakta; seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlemekte; iktisat öğrenimi gören başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermekte ve Türkiye Ekonomisi üzerine tez çalışması yapan genç iktisatçılar arasında ödüllü yarışma düzenlemektedir.

Türkiye Ekonomi Kurumu Ankara’da faaliyet göstermektedir ve şubesi yoktur. Atatürk İlkeleri’ne bağlı olan Kurum, Uluslararası Ekonomi Birliği’nin üyesidir.

(*) Kazım Özalp, 1882’de Makedonya Köprülü’de doğdu. Harbiye’yi ve Erkan-ı Harbiye’yi bitirdikten sonra değişik bölgelerdeki savaşlarda görev yaptı. Görev yaptığı Balıkesir’de Kuva-yı Milliye’yi örgütledi. 1920’de Balıkesir mebusu olarak TBMM’ne katıldı. Fevzi Çakmak’ın kurduğu hükümette Milli Savunma Bakanlığı yaptı. 1924 yılında TBMM Başkanlığı’na seçildi. 1926 yılında orgeneralliğe yükseldikten bir yıl sonra ordudan emekli oldu. 1924 - 1935 yılları arasında TBMM Başkanlığı yapan Kazım Özalp, 1935 - 1939 yılları arasında yeniden Milli Savunma Bakanlığı yaptı. 1954 yılında siyasetten çekilen Özalp, 6 Haziran 1968’de vefat etti.