Paneller

Tartışmalı Toplantı

7 Haziran 2018 - Ankara 

Oturum Başkanı: Tuncer Bulutay Konuşmacılar (Alfabetik Sıra): Refet Gürkaynak Fatih Özatay Hakan Özyıldız Ercan Uygur Yorumcular (Alfabetik Sıra): Yılmaz Akyüz Korkut Boratav

Tartışmalı Toplantı

2017 - Ankara

Prof. Dr. Yavuz Ege Prof.  Dr. Tuncer Bulutay Prof. Dr. Korkut Boratav Prof. Dr. Ercan Uygur Prof. Dr. Oktar Türel Rahmi Aşkın Türeli

Çalıştay

2016 -  Ankara

Çalıştay

12 Aralık 2015 -  Ankara

Çalıştay

15 Haziran 2015 - Ankara 

Çalıştay

28 Mayıs 2015 - Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Çalıştay

18 Eylül 2014 - Ankara

Çalıştay

27 Mart 2014 - Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Konferans

21 Aralık 2013

Henryk Kierzkowski (Graduate Institute of Geneva)

Konferans

15 Aralık 2012

David Colander (Middlebury College)

Tartışmalı Toplantı

10 Aralık 2011

Ercan Uygur (Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı) Durmuş Yılmaz (TC Merkez Bankası Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı) `Yaşanan Finansal Krizler Çerçevesinde Merkez Bankası Hakkındaki Görüşlerimiz Nasıl Etkilendi?` Tartışmacılar: Bilsay Kuruç (Ankara Ü), Oya S. Erdoğdu (Ankara Ü), Selahattin Togay (Gazi Ü)

Panel

14 Ekim 2011 - Uludağ Üniversitesi, Bursa

Tuncer Bulutay (Ankara U) Ercan Dülgeroğlu (Uludağ Ü.) `Bursa'ın Sosyoekonomik Yapısı` Coşkun İrfan(Uluslararası Patent Birliği Başkanı) `Rekabette Patentin Önemi: Bursa'nın Patent Ligindeki Yeri`

Tartışmalı Panel

4 Nisan 2011

İzlem Erdem (Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü) Ali İhsan Gelberi (Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü) Mark Lewis (IMF Türkiye Temsilcisi) Ercan Uygur, Panel Yöneticisi (Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı) Mehmet Yörükoğlu (T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı)

Panel

11 Aralık 2010

Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) Prof. Dr. Asaf Savas Akat (Bilgi Ü) Doç. Dr. Erdem Başçı (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Prof. Dr. Turalay Kenç (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Ü) Tartismacılar: Prof. Dr. Gülten Kazgan (Bilgi Ü.) Prof. Dr. Halil Seyidoğlu (Doğuş Ü.)

Çalıştay

12 Aralık 2009

Prof. Dr. Gülten Kazgan (Bilgi Ü) `İktisat Bilimi ve Küresel Bunalımın Etik Boyutu` Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) `Küresel Bunalım, İktisat Politikaları, Yöntemleri ve Eğitimi` Prof. Dr. Fatma Doğruel ve Prof. Dr. Suut Doğruel (Marmara Ü) `İktisatta Araştırma ve Eğitim: Son Krizin Düşündürdükleri` Prof. Dr. Recep Kök ve Yrd. Doç. Dr. Nevzat Şimşek (Dokuz Eylül Ü) `İktisat Biliminin Paradoksal Yapısı Üzerine` Prof. Dr. Ümit Şenesen (İstanbul Teknik Ü) `İktisatta Nicel Yöntemlerin (Kötüye) Kullanımı, Örnekler, Öneriler` Prof. Dr. Ercan Eren (Yıldız Teknik Ü) `Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat` Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları, Dr. Metin Özdemir ve Dr. Esra Güler (Uludağ Ü) `İktisatçılar (Neden) Krizi (Öngöremediler) mi` Yrd. Doç. Dr. İrfan Kalaycı (İnönü Ü.) ve Yrd. Doç. Dr. Sevilay Sarıca (Çankırı Karatekin Ü) `E- İktisat Öğretimi: Türkiye için bir GFZT Çözümlemesi`

Panel

9 Ekim 2009 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Prof. Dr. Gülten Kazgan, Bilgi Ü., Prof. Dr. Ercan Uygur, Ankara Ü., Prof. Dr. Oktar Türel, ODTÜ, Prof. Dr. Güven Murat, Zonguldak Karaelmas Ü., Prof. Dr. Şiir Yılmaz, Gazi Ü.

Çalıştay

27 - 28 Aralık 2008 - Ankara

Durmuş Yılmaz (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı) `Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız?` Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) `Küresel Finansal Şişkinlikten Küresel Bunalıma ve Sonrası` Adnan Bali (İş Bankası Genel Müdür Yrd.) `Yoğun Rekabetten Kriz Sürecine: Bankacılıkta Değişenler` Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Ü) `Kapitalizmin Yeniden Finansallaşması ve 2007 Krizi` Doç. Dr. Erdem Başçı (T.C. Merkez Bankası Başkan Yrd.) ve Prof. Dr. İsmail Sağlam (Ekonomi ve Teknoloji Ü), `Konut Piyasasındaki Sorunların Kökenleri Üzerine` Dr. Ahmet Tıktık (DPT Müsteşarı) `Türkiye`de Büyümenin Kısıtları" Doç. Dr. Refet Gürkaynak (Bilkent Üniversitesi) `Türkiye Ekonomisi ve Küresel Krizde Makroekonomik Politikalar` Tartışmacılar: (Alfabetik sıra ile) Prof. Dr. Sumru Altuğ, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Fatma Doğruel, Prof.Dr. Suut Doğruel, Prof.Dr. Fikret Görün, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Dr. Attila Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Ercan Uygur, Prof. Dr. Arslan Yiğidim

Çalıştay

28 Aralık 2008 - Ankara

Prof. Dr. Bilsay Kuruç Prof. Dr. Seyfettin Gürsel Prof. Dr. Recep Kök Prof. Dr. Mustafa Özer Doç. Dr. Naci Canpolat

Kongre

25-29 Haziran 2008 - İstanbul

http://teacongress.org

Sunum

14 Mayıs 2008

Prof. Dr. Bilsay Kuruç (Ankara Ü)

Sunum

4 Nisan 2008

Mehmet Genç (Bilgi)

Sunum

13 Şubat 2008

Dr. Serdar Şahinkaya (Türkiye Kalkınma Bankası)

Çalıştay

12 Aralık 2007

Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü)"Türkiye'de Tasarrufların Seyri ve Etkileyen Bazı Unsurlar" Prof. Dr. Kıvılcım Metin Özcan (Bilkent Ü) "Türkiye'de Özel Tüketimi Belirleyen Unsurların Ekonometrik Olarak Modellenmesi" Doç. Dr. Şebnem Kalemli Özcan (Bilkent Ü) "Tasarruf, Sağlık ve Büyüme Muhasebesi" Prof. Dr. Fatih Özatay (TOBB Ü) "Sıkı Maliye Politikası Altında Hızlı Büyüme: Türkiye Örneği" Dr. Oya Safinaz Erdoğdu (Ankara Ü) "Tasarruflar: Maliye Politikası Etkileri" Doç. Dr. Ümit Özlale (Bilkent Ü) "Sosyal Devlet ve Tasarruf: Eğitim ve Sağlık Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme" Prof. Dr. Aysıt Tansel (ODTÜ) "Türkiye'de Hanehalkı Tasarrufları" Doç. Dr. Nısfet Uzay (Uludağ Ü)"Gelir Dağılımı - Tasarruf İlişkisi: Kayseri'deki Müteşebbislerin Tasarruf Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama" Dr. Halit Suiçmez (Milli Prodüktivite Merkezi) " Ekonomik İsraf ve Verimlilik"

Sunum

28 Kasım 2007

Prof. Dr. Mümtaz Soysal (Ankara Ü)

Çalıştay

25 Mayıs 2007

Prof. Dr. Tuncer Bulutay (Ankara Ü) Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) Prof. Dr. Burak Saltoğlu (Boğaziçi Ü) Tartışmacılar: (Alfabetik sıra ile) Prof. Dr. A Halis Akder, Prof. Dr. Özdemir Akmut, Prof. Dr. Emre Alper, Prof. Dr. Sumru Altuğ, Prof. Dr. Sadun Aren, Selahattin Babüroğlu, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Kenan Çelik, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Prof. Dr. Fatma Doğruel, Prof. Dr. Suut Doğruel, Prof. Dr. Hasan Ersel, Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, Prof. Dr. Fikret Görün, Prof. Dr. Mükerrem Hiç, Prof. Dr. Ergin İğrek, Prof. Dr. Rıdvan Karluk, Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Semih Koray, Prof. Dr. Recep Kök, Prof. Dr. Celal Küçüker, Prof. Dr. Orhan Morgil, Prof. Dr. Tuba Ongun, Prof. Dr. Ali Nejat Ölçen, Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları, Prof. Dr. Erdal Özmen, Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, Prof. Dr. Serdar Sayan, Prof. Dr. Necdet Serin, Prof. Dr. Erdoğan Soral, İsmail Şengün, Prof. Dr. Erdinç Tokgöz, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. Orhan Türkay, Prof. Dr. Besim Üstünel, Prof. Dr. Nuri Yıldırım, Prof. Dr. Şiir Yılmaz

Tartışmalı Toplantı

15 Şubat 2007

Prof. Dr. Gülten Kazgan (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi) Doç. Dr. Nevin Ateş (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi) Dr. Hilal Akgün (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi)

Toplantı

20 Aralık 2006

Prof. Dr. Erdinç Tokgöz (Hacettepe Ü) Sami Güçlü (AKP Milletvekili, TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı) Prof. Dr. Oktar Türel (ODTÜ)

Panel

10 Şubat 2005

Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ü) Mustafa Dönmez (AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı) Mehmet Dülger (AKP Milletvekili, TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı) Prof. Dr. Oğuz Oyan (CHP Milletvekili, CHP Genel Sekreter Yardımcısı) Selim Yenel (Dışişleri Bakanlığı, AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı)