Kitaplar

2009

80. yılındaTürkiye Ekonomi Kurumu (Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti),Genişletilmiş 2. Baskı

Prof. Dr. Erdinç Tokgöz, Prof. Dr. Ercan Uygur PDF
2009

Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları

Prof. Dr. Arslan Yiğidim PDF