Kitaplar

2004

Dünden Bugüne Türkiye Ekonomi Kurumu (Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti)

Prof. Dr. Erdinç Tokgöz PDF
2004

GAP Bölgesinde Dış Ticaret ve Tarım

Prof. Dr. Ercan Uygur, Prof. Dr. İrfan Civcir PDF