Kitaplar

1973

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Kamu İştiraklerinin Özel Kesime Devredilmesi Olanakları

Prof. Dr. Sadık Baklacıoğlu PDF
1973

Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ile İlgili Görüşler

T. Güngör Uras PDF