Duyurular

Türkiye Ekonomi Kurumu Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Ekonomi Kurumu`nun Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemde yer alan konuları görüşmek üzere 14 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 14.00`te Ankara Plaza Oteli Bestekar Sokak No. 5 Kavaklıdere/Ankara adresinde; o gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde 21 Aralık 2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul`un gerçekleşmesi için ilk toplantıda üye çoğunluğu gerekmekte, ikinci toplantıda üye çoğunluğu aranmamaktadır. Şimdiye kadar ilk toplantılarda çoğunluk sağlanamamış ve Genel Kurullar ikinci toplantılarda gerçekleşmiştir.

14 Aralık 2019 tarihindeki ilk toplantıda çoğunluğun sağlanması yine beklenmiyor. Bu durumda Genel Kurul’un 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 14.00`te Ankara Plaza Oteli Bestekar Sokak No. 5 Kavaklıdere/Ankara adresinde yapılacağını vurgulamak istiyoruz.

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Başkanlık Divanı seçimi

3.Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi

4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması

5.Yeni dönem bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması

6. TEK Derneği yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi

7. Eksik TEK Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

8. Aidat borcu nedeniyle üyeliğine son verilenlerin durumunun görüşülmesi

9. TEK Derneği üye aidatlarının miktarlarının görüşülmesi

10. Dilek ve öneriler.

Toplantı Adresi: Ankara Plaza Oteli Bestekar Sokak No. 5 Kavaklıdere/Ankara