Duyurular

R İLE Programlama

Bu programın amacı katılımcıların R programlama dilini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmaktır.

Katılımcıların ilk derse aşağıdaki linklerden R ve Rstudio programlarını indirerek gerekli kurulumları yaparak gelmeleri beklenir.:

R için: https://cran.r-project.org/

Rstudio için: https://posit.co/

Özellikle Rstudio ayarları için eğer gerekiyorsa aşağıdaki video izlenebilir:

https://www.youtube.com/watch?v=7wEzQm78mgU&ab_channel=Dr.ErkanA%C4%9EASLAN

Kapsanacak konular:

1. Tanışma, R’ın kurulumu, temel ayarlar, R’a paket yükleme ve aktifleştirme.R’da temel işlemler, karakter dizileri ve tarih.

2. R ile veri işleme: veri tipleri, vektörler, data frame, matris, list; veri yükleme ve kaydetme

3. Temel olasılık dağılımlarının R ile hesaplanması: binom, normal, chisq, F, t dağılımları

4. Döngüler, fonksiyonlar, şartlı işlemler (if else)

5. R ile grafik: scatterplot, lineplot, bar plot, boxplot, histogram

6. 2. ve 5. bölümdeki işlemlerin “tidyverse” ortamında yapılması (dplyr, tidyr, ggplot2)

7. Temel İstatistik testler: ortalama ve oran testleri, chisq testleri, normallik testi

8. Doğrusal regresyon

9. Zaman serisi analizi

  • Program 3 haftalıktır ve haftada 2 gün 3’er saatlik derslerle işlenecektir. Dersler 18:00 – 21:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak ZOOM ortamında yapılacaktır.
  • Ders ücreti yoktur. Katılımcılardan beklenen düzenli bir şekilde dersleri takip etmeleri ve gerekli ilgiyi göstermeleridir.
  • İlk devre dersler ilk oturum 24.01.2023 saat 18:00’de olmak üzere 2023 - Ocak ayında yapılacaktır.
     

Başvuru için tıklayın »