Doktora Tezi Ödülleri

Dr. Ahmet İhsan Kaya

2021 Hacettepe Üniversitesi, Capital Flow Surges and Volatility

Dr. Savaş Gayaker

2021 Ankata Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye'de Para Politikasının Etkisinin İncelenmesi: Stokastik Oynaklığa Sahip Tvp-Var Modeli

Dr. Erol Türker Tümer

2021 Dokuz Eylül Üniversitesi, Economic Growth, Institutions and Income Inequality

Dr. Halil İbrahim Gündüz

2021 İstanbul Üniversitesi, Global Var Yaklaşımında Ülke/Bölge Boyutunun Seçimi için Yeni Bir Bakış: Teori ve Monte Carlo Simülasyon