Doktora Tezi Ödülleri

Özge Erdölek Kozal

2019 Ege Üniversitesi, Türkiye'de Sanayileşmenin 200 Yıllık Tarihi: Süreklilikler ve Dönüşümler

Özge Filiz Yağcıbaşı

2019 Ege Üniversitesi, Makroekonomik Şoklar, Dalgalanmalar ve Sermaye Kontrolleri: Bir Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli

Ali Kat

2019 Teşvik Ödülü
Hacettepe Üniversitesi, Gıda Sektöründe Asimetrik Fiyat Aktarımı: Karşılaştırmalı Ülke Örnekleri