Doktora Tezi Ödülleri

Yasin Arslantaş

2018 Teşvik Ödülü
London School of Economics and Political Science, Confiscation by the Ruler: A Study of the Ottoman Practice of Müsadere, 1700s-1839

Ümit Gaberli

2018 Teşvik Ödülü
Ege Üniversitesi, Yapısal Değişim, Hizmetler Sektörü ve Ekonomik Büyüme

Mustafa Anıl Taş

2018 Teşvik Ödülü
Bilkent Üniversitesi, Essays on Macroeconomics