Doktora Tezi Ödülleri

Seçil Yıldırım Karaman

2015 Bilkent Üniversitesi, Essays on Uncertainty

Bekir Tamer Gökalp

2015 Teşvik Ödülü
Maltepe Üniversitesi, Türkiye'de Asimetrik Faiz Koridoru Uygulamasının Hisse Senedi Piyasasındaki Alternatif Serilerin Getirileri Üzerindeki Etkileri

Oya Kent

2015 Teşvik Ödülü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Agglomeration Economies and Geographic Distribution of Manufacturing İndustries in Turkey

Sinem Güler Kangallı Uyar

2015 Teşvik Ödülü
Pamukkale Üniversitesi, Hedonik Fiyat Teorisi Çerçevesinde İstanbul Konut Piyasası Fiyat Dinamiklerinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Mekansal Modeller ile Karşılaştırmalı Analizi

Caner Demir

2015 Teşvik Ödülü
Ege Üniversitesi, Küresel Fikri Mülkiyet Hakları Politikalarının Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşan Etkilerinin Analizi: Kuzey-Güney-Doğu Modeli

Egemen İpek

2015 Teşvik Ödülü
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hanehalkı Tüketim Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Talep Sistemi Teorileri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Işıl Şirin Selçuk Çakmak

2015 Teşvik Ödülü
Ankara Üniversitesi, Enerji Piyasası Düzenlemeleri ve Dönüşümü Üzerine Üç Makale