Doktora Tezi Ödülleri

Bilgin Bari

2013 Anadolu Üniversitesi, Yeni Keynesyen Modelde Optimum Para Politikası: Türkiye için Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahmini

Derya Fındık

2013 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ICT Adoption, Software Investment and Firm Efficiency in Turkey

Zeynep Başak

2013 Teşvik Ödülü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Persistence of Informal Employment in Turkey

Mehmet Fatih Öztek

2013 Teşvik Ödülü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, "Modeling Co-movements Among Financial Markets: Applications of Multivariate Autoregresive Conditional Heteroscedasticity with Smooth Transition in Conditional Correlations"