Doktora Tezi Ödülleri

Dilek Çetin

2012 Teşvik Ödülü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Exports and Clusters: A Spatial Econometric Analysis on Ankara and Istanbul OIZs

Zafer Barış Gül

2012 Ankara Üniversitesi, Neoliberal Yönetimsellik Çağında Türkiye Ekonomisinin Bölüşüm Dinamikleri: 2002 Ve 2006 Sosyal Hesaplar Matrisleri Çerçevesinde Bir Analiz