Doktora Tezi Ödülleri

Seyit Mümin Cilasun

2009 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Income, Consumption and Saving Behavior of Turkish Households

Serkan Çiçek

2009 Teşvik Ödülü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Küreselleşme ve Enflasyon Küresel Çıktı Açığı Hipotezi-Türkiye Örneği