Doktora Tezi Ödülleri

Nevzat Şimşek

2005 Dokuz Eylül Üniversitesi, Intra-Industrial Foreign Trade: Turkey's Intra-Industrial Foreign Trade