• (+90) 312 468 25 89
 • Hoşdere Cad. No: 24/4 , 06550 Çankaya/ANKARA
 • tek@tek.org.tr

Artan, Seyfettin

 • 2006 - Kasım 2006
Türkiye'de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği ve Büyüme

Aysan, Hacıhasanoğlu, Kara, Suner

 • 2006 - Ekim 2006
Önde Gelen İktisat Doktora Programlarında Temel Makro İktisat Eğitimi

Karaca, Orhan

 • 2006 - Ekim 2006
Enflasyon Hedeflemesi Gelişmekte Olan Ülkelerde Çalışır mı?

Güngör, Nil Demet ve Aysıt Tansel

 • 2006 - Ağustos 2006
Brain Drain From Turkey: An Investigation of Students' Return Intentions

Aysan, Ahmet Faruk ve Muslim, Nusret Ahmet

 • 2006 - Temmuz 2006
The Failure of Competition in the Credit Card Market in Turkey : The New Empirical Evidence

Türkan, Ercan

 • 2006 - Haziran 2006
Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü

Uygur, Ercan

 • 2006 - Mayıs 2006
Ekonometrinin Gelişimi: İktisadın "Bilim" Olma Çabası

Cem Saatçioğlu ve H.Levent Korap

 • 2006 - Mayıs 2006
Determinants of Turkish Inflation

Murat G. Kırdar ve D.Şirin Saracoğlu

 • 2006 - Mayıs 2006
Does Internal Migration Lead To Faster Regional Convergence In Turkey? An Empirical Investigation

Bayar, Güzin

 • 2006 - Nisan 2006
Türkiye'de Yolsuzluk-Ekonometrik Bir İnceleme

Korap, H.Levent

 • 2006 - Nisan 2006
An Analysis of Central Bank interventions on Forex Market for the Post-Crisis Period

Akyüz, Yılmaz

 • 2006 - Mart 2006
From Liberalization To Investment And Jobs: Lost In Translation

Korap, H.Levent

 • 2006 - Şubat 2006
An Empirical Investigation Upon Money Multipliers And Their Stability In Turkish Economy For The Post - 1990 Period

Yükseler, Zafer

 • 2006 - Ocak 2006
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İş / Yatırım Ortamı İlişkisi

Yıllar