• (+90) 312 468 25 89
 • Hoşdere Cad. No: 24/4 , 06550 Çankaya/ANKARA
 • tek@tek.org.tr

Bulutay, Tuncer

 • 2005 - Aralık 2005
Türkiye’de Yüksek Öğrenimlilerde İşlendirme ve İşsizlik

Arısoy, İbrahim

 • 2005 - Kasım 2005
Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi(1950-2003)

Karaca, Orhan

 • 2005 - Ekim 2005
Türkiye'de Faiz Oranı İle Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Faizlerin Düşürülmesi Kurları Yükseltir mi?

Utkulu, Utku

 • 2005 - Ekim 2005
Ticari ve Finansal Dışa Açıklık Türkiye'de Büyümeyi Ne Yönde Etkiledi?

M.Uğur Karakaplan, Bilin Neyaptı ve Selin Sayek

 • 2005 - Ağustos 2005
Aid and Foreign Direct Investment : International Evidence

Neyaptı, Bilin

 • 2005 - Ağustos 2005
Equalization via Fiscal Decentralization

Tastan, Hüseyin

 • 2005 - Ağustos 2005
Dynamic Interdependence and Volatility Transmission in Turkish and European Equity Markets

Yükseler, Zafer

 • 2005 - Temmuz 2005
IMF Programları ve Enflasyon Hedeflemesi: Brezilya Deneyimi ve Türkiye İçin Dersler

Akyüz, Yılmaz

 • 2005 - Haziran 2005
The WTO Negotiations On Industrial Tariffs: What Is At Stake For Developing Countries?

Saracoğlu, Şirin

 • 2005 - Haziran 2005
The Informal Sector and Tax on Employment: A Dynamic General Equilibrium Investigation

Yılmaz, Gökhan

 • 2005 - Mayıs 2005
Financial Dollarization, (De)Dollarization And The Turkish Experience

Josef Pöschl, Hermine Vidovic, Julia Wörz and Vasi

 • 2005 - Mayıs 2005
Turkey: Macroeconomic Vulnerability, Competitiveness and the Labour Market

Taymaz, Erol ve Suiçmez, Halit

 • 2005 - Nisan 2005
Türkiye'de Verimlilik, Büyüme ve Kriz

Akyüz, Yılmaz

 • 2005 - Mart 2005
Trade, Growth And Industrıalization: Issues, Experience And Policy Challenges

Özlale, Ümit ve Özcan, Kıvılcım Metin

 • 2005 - Şubat 2005
Does Time Inconsistency Problem Apply For Turkish Monetary Policy ?

Yükseler, Zafer

 • 2005 - Şubat 2005
Türkiye’nin Rekabet Gücündeki Gelişim (1997-2004 Dönemi)

Yıllar