• (+90) 312 468 25 89
 • Hoşdere Cad. No: 24/4 , 06550 Çankaya/ANKARA
 • tek@tek.org.tr

*Tartışmalı Toplantı: "Ekonomi Politikaları, Seçimler ve Türkiye Ekonomisi"

 • 7 Haziran 2018 - Ankara
Oturum Başkanı: Tuncer Bulutay Konuşmacılar (Alfabetik Sıra): Refet Gürkaynak Fatih Özatay Hakan Özyıldız Ercan Uygur Yorumcular (Alfabetik Sıra): Yılmaz Akyüz Korkut Boratav

*19. Ulusal İktisat Sempozyumu: "Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomileri""

 • Kasım 2017 - Girne, KKTC

*Tartışmalı Toplantı: "Ulusal Gelir Hesapları"

 • 2017 - Ankara
Prof. Dr.Yavuz Ege Prof. Dr.Tuncer Bulutay Prof. Dr.Korkut Boratav Prof. Dr.Ercan Uygur Prof. Dr.Oktar Türel Rahmi Aşkın Türeli

*Çalıştay: "Tüketim ve Tasarruf"

 • 2016 - Ankara

*Çalıştay: "İktisat Eğitimi ve İktisat Araştırmaları"

 • 12 Aralık 2015 - Ankara

* Çalıştay: "7 Haziran Seçim Sonuçları ve Ekonomi"

 • 15 Haziran 2015 - Ankara

* Çalıştay: "Ekonomi ve Genel Seçim"

 • 28 Mayıs 2015 - Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

* Çalıştay: "İktisat Tarihi"

 • 18 Eylül 2014 - Ankara

* Çalıştay: "Seçimler ve Politik Devreler"

 • 27 Mart 2014 - Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

*Konferans: "New Industries and New Production and Employment Opportunities: How can Turkey Benefit from Globalization?

 • 21 Aralık 2013 -
Henryk Kierzkowski (Graduate Institute of Geneva)

* Çalıştay: "Türkiye'de Ulusal Gelir, İstihdam ve Kayıtdışı Ekonomi: Ekonomik İstatistiklerin Üretiminde ve Kullanımında Zorluklar"

 • 9-10 Eylül 2013 - TEK, Ankara

* Konferans: "Complexity and Economic Policy"

 • 15 Aralık 2012 -
David Colander (Middlebury College)

*Tartışmalı Toplantı: "Merkez Bankası Politikaları"

 • 10 Aralık 2011 -
Ercan Uygur (Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı) Durmuş Yılmaz (TC Merkez Bankası Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı) "Yaşanan Finansal Krizler Çerçevesinde Merkez Bankası Hakkındaki Görüşlerimiz Nasıl Etkilendi?" Tartışmacılar: Bilsay Kuruç (Ankara Ü), Oya S. Erdoğdu (Ankara Ü), Selahattin Togay (Gazi Ü)

*Panel: "Para, Kur, Maliye Politikaları ve Bursa Ekonomisi", 16. Ulusal İktisat Sempozyumu

 • 14 Ekim 2011 - Uludağ Üniversitesi, Bursa
Tuncer Bulutay (Ankara U) Ercan Dülgeroğlu (Uludağ Ü.) "Bursa'ın Sosyoekonomik Yapısı" Coşkun İrfan(Uluslararası Patent Birliği Başkanı) "Rekabette Patentin Önemi: Bursa'nın Patent Ligindeki Yeri"

*Tartışmalı Panel: "Merkez Bankası Politikaları"

 • 4 Nisan 2011 -
İzlem Erdem (Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü) Ali İhsan Gelberi (Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü) Mark Lewis (IMF Türkiye Temsilcisi) Ercan Uygur, Panel Yöneticisi (Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı) Mehmet Yörükoğlu (T.C.Merkez Bankası Başkan Yardımcısı)

* Panel: "Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları"

 • 11 Aralık 2010 -
Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) Prof. Dr. Asaf Savas Akat (Bilgi Ü) Doç. Dr. Erdem Başçı (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Prof. Dr. Turalay Kenç (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Ü) Tartismacılar: Prof. Dr. Gülten Kazgan (Bilgi Ü.) Prof. Dr. Halil Seyidoğlu (Doğuş Ü.)

* Çalıştay: "Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi"

 • 12 Aralık 2009 -
Prof. Dr. Gülten Kazgan (Bilgi Ü) "İktisat Bilimi ve Küresel Bunalımın Etik Boyutu" Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) "Küresel Bunalım, İktisat Politikaları, Yöntemleri ve Eğitimi" Prof. Dr. Fatma Doğruel ve Prof. Dr. Suut Doğruel (Marmara Ü) "İktisatta Araştırma ve Eğitim: Son Krizin Düşündürdükleri" Prof. Dr. Recep Kök ve Yrd. Doç. Dr. Nevzat Şimşek (Dokuz Eylül Ü) "İktisat Biliminin Paradoksal Yapısı Üzerine" Prof. Dr. Ümit Şenesen (İstanbul Teknik Ü) "İktisatta Nicel Yöntemlerin (Kötüye) Kullanımı, Örnekler, Öneriler" Prof. Dr. Ercan Eren (Yıldız Teknik Ü) "Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat" Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları, Dr. Metin Özdemir ve Dr. Esra Güler (Uludağ Ü) "İktisatçılar (Neden) Krizi (Öngöremediler) mi" Yrd. Doç. Dr. İrfan Kalaycı (İnönü Ü.) ve Yrd. Doç. Dr. Sevilay Sarıca (Çankırı Karatekin Ü) "E- İktisat Öğretimi: Türkiye için bir GFZT Çözümlemesi"

*Panel: "Küresel Bunalım ve Zonguldak Ekonomisinin Yapısal Sorunları" 15. Ulusal İktisat Sempozyumu

 • 9 Ekim 2009 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Prof. Dr. Gülten Kazgan, Bilgi Ü., Prof. Dr. Ercan Uygur, Ankara Ü., Prof. Dr. Oktar Türel, ODTÜ, Prof. Dr. Güven Murat, Zonguldak Karaelmas Ü., Prof. Dr. Şiir Yılmaz, Gazi Ü.

* Çalıştay: "Küresel Bunalım ve Türkiye Ekonomisi"

 • 27-28 Aralık 2008 -
Durmuş Yılmaz (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı) "Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız?" Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) "Küresel Finansal Şişkinlikten Küresel Bunalıma ve Sonrası" Adnan Bali (İş Bankası Genel Müdür Yrd) "Yoğun Rekabetten Kriz Sürecine: Bankacılıkta Değişenler" Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Ü) "Kapitalizmin Yeniden Finansallaşması ve 2007 Krizi" Doç. Dr. Erdem Başçı (T. C. Merkez Bankası Başkan Yrd.) ve Prof. Dr. İsmail Sağlam (Ekonomi ve Teknoloji Ü), "Konut Piyasasındaki Sorunların Kökenleri Üzerine" Dr. Ahmet Tıktık (DPT Müsteşarı) "Türkiye'de Büyümenin Kısıtları" Doç. Dr. Refet Gürkaynak (Bilkent Üniversitesi) "Türkiye Ekonomisi ve Küresel Krizde Makroekonomik Politikalar" Tartışmacılar: (Alfabetik sıra ile) Prof.Dr. Sumru Altuğ, Prof.Dr. Korkut Boratav, Prof.Dr. Fatma Doğruel, Prof.Dr. Suut Doğruel, Prof.Dr. Fikret Görün, Prof.Dr. Seyfettin Gürsel, Dr. Attila Karaosmanoğlu, Prof.Dr. Gülten Kazgan, Prof.Dr. Ercan Uygur, Prof.Dr. Arslan Yiğidim

* Çalıştay: "Küresel Bunalım ve Türkiye Ekonomisi" 28 Aralık 2008

 • 28 Aralık 2008 - Ankara
Prof.Dr. Bilsay Kuruç Prof.Dr. Seyfettin Gürsel Prof.Dr. Recep Kök Prof.Dr. Mustafa Özer Doç.Dr. Naci Canpolat

* IEA 15. Dünya Ekonomi Kongresi:

 • 25-29 Haziran 2008 - İstanbul
http://teacongress.org

* Sunum:"1930'larda İktisat Politikaları"

 • 14 Mayıs 2008 -
Prof. Dr. Bilsay Kuruç (Ankara Ü)

* Sunum: "Osmanlı İktisadi Yapısı"

 • 4 Nisan 2008 -
Mehmet Genç (Bilgi)

* Sunum: "1930 Sanayi Kongresi: Türkiye Sanayileşmek Mecburiyetindedir"

 • 13 Şubat 2008 -
Dr. Serdar Şahinkaya (Türkiye Kalkınma Bankası)

* Sunum: "Türkiye'nin 2001 Bunalımı Sonrasındaki İktisadi Büyümesinin Niteliği, Sürdürülebilirliği, Gelecek İçin Yarattığı Tehlikeler"

 • 18 Ocak 2008 -
Prof. Dr. Tuncer Bulutay (Ankara Ü)

* Çalıştay: "Tasarruf Çalıştayı"

 • 12 Aralık 2007 -
Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü)"Türkiye'de Tasarrufların Seyri ve Etkileyen Bazı Unsurlar" Prof. Dr. Kıvılcım Metin Özcan (Bilkent Ü) "Türkiye'de Özel Tüketimi Belirleyen Unsurların Ekonometrik Olarak Modellenmesi" Doç. Dr. Şebnem Kalemli Özcan (Bilkent Ü) "Tasarruf, Sağlık ve Büyüme Muhasebesi" Prof. Dr. Fatih Özatay (TOBB Ü) "Sıkı Maliye Politikası Altında Hızlı Büyüme: Türkiye Örneği" Dr. Oya Safinaz Erdoğdu (Ankara Ü) "Tasarruflar: Maliye Politikası Etkileri" Doç. Dr. Ümit Özlale (Bilkent Ü) "Sosyal Devlet ve Tasarruf: Eğitim ve Sağlık Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme" Prof. Dr. Aysıt Tansel (ODTÜ) "Türkiye'de Hanehalkı Tasarrufları" Doç. Dr. Nısfet Uzay (Uludağ Ü)"Gelir Dağılımı - Tasarruf İlişkisi: Kayseri'deki Müteşebbislerin Tasarruf Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama" Dr. Halit Suiçmez (Milli Prodüktivite Merkezi) " Ekonomik İsraf ve Verimlilik"

* Sunum: "Türkiye'de Anayasa Sorunları"

 • 28 Kasım 2007 -
Prof. Dr. Mümtaz Soysal (Ankara Ü)

* Çalıştay: "Ekonominin Yönü: Seçimler ve Yeni Hükümetin Seçenekleri"

 • 25 Mayıs 2007 -
Prof. Dr. Tuncer Bulutay (Ankara Ü) Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Ü) Prof. Dr. Burak Saltoğlu (Boğaziçi Ü) Tartışmacılar: (Alfabetik sıra ile) Prof. Dr. A Halis Akder, Prof. Dr. Özdemir Akmut, Prof. Dr. Emre Alper, Prof. Dr. Sumru Altuğ, Prof. Dr. Sadun Aren, Selahattin Babüroğlu, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Kenan Çelik, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Prof. Dr. Fatma Doğruel, Prof. Dr. Suut Doğruel, Prof. Dr. Hasan Ersel, Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, Prof. Dr. Fikret Görün, Prof. Dr. Mükerrem Hiç, Prof. Dr. Ergin İğrek, Prof. Dr. Rıdvan Karluk, Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Semih Koray, Prof. Dr. Recep Kök, Prof. Dr. Celal Küçüker, Prof. Dr. Orhan Morgil, Prof. Dr. Tuba Ongun, Prof. Dr. Ali Nejat Ölçen, Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları, Prof. Dr. Erdal Özmen, Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, Prof. Dr. Serdar Sayan, Prof. Dr. Necdet Serin, Prof. Dr. Erdoğan Soral, İsmail Şengün, Prof. Dr. Erdinç Tokgöz, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. Orhan Türkay, Prof. Dr. Besim Üstünel, Prof. Dr. Nuri Yıldırım, Prof. Dr. Şiir Yılmaz

* Tartışmalı Toplantı: "İstanbul Gençliği; Gençlik Değerleri Araştırması"

 • 15 Şubat 2007 -
Prof. Dr. Gülten Kazgan (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi) Doç. Dr. Nevin Ateş (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi) Dr. Hilal Akgün (İstanbul Bilgi Ü, TESAR Araştırma Merkezi)

* Toplantı: "Atatürk ve Ekonomi"

 • 20 Aralık 2006 -
Prof. Dr. Erdinç Tokgöz (Hacettepe Ü) Sami Güçlü (AKP Milletvekili, TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı) Prof. Dr. Oktar Türel (ODTÜ)

* Panel: "AB Türkiye ilişkilerinde Ekonomik Boyut"

 • 10 Şubat 2005 -
Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ü) Mustafa Dönmez (AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı) Mehmet Dülger (AKP Milletvekili, TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı) Prof. Dr. Oğuz Oyan (CHP Milletvekili, CHP Genel Sekreter Yardımcısı) Selim Yenel (Dışişleri Bakanlığı, AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı)