• (+90) 312 468 25 89
  • Hoşdere Cad. No: 24/4 , 06550 Çankaya/ANKARA
  • tek@tek.org.tr

Seçil Yıldırım Karaman

  • 2015
Bilkent Üniversitesi, "Essays on Uncertainty"

Bekir Tamer Gökalp

Teşvik Ödülü
  • 2015
Maltepe Üniversitesi, "Türkiye'de Asimetrik Faiz Koridoru Uygulamasının Hisse Senedi Piyasasındaki Alternatif Serilerin Getirileri Üzerindeki Etkileri"

Oya Kent

Teşvik Ödülü
  • 2015
Yıldız Teknik Üniversitesi, "Agglomeration Economies and Geographic Distribution of Manufacturing İndustries in Turkey"

Sinem Güler Kangallı Uyar

Teşvik Ödülü
  • 2015
Pamukkale Üniversitesi, "Hedonik Fiyat Teorisi Çerçevesinde İstanbul Konut Piyasası Fiyat Dinamiklerinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Mekansal Modeller ile Karşılaştırmalı Analizi"

Caner Demir

Teşvik Ödülü
  • 2015
Ege Üniversitesi, "Küresel Fikri Mülkiyet Hakları Politikalarının Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşan Etkilerinin Analizi: Kuzey-Güney-Doğu Modeli"

Egemen İpek

Teşvik Ödülü
  • 2015
Karadeniz Teknik Üniversitesi, "Hanehalkı Tüketim Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Talep Sistemi Teorileri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama"

Işıl Şirin Selçuk Çakmak

Teşvik Ödülü
  • 2015
Ankara Üniversitesi, "Enerji Piyasası Düzenlemeleri ve Dönüşümü Üzerine Üç Makale"