Türkçe    English

2015 Araştırma Ödülleri:

 

2015 yılı Araştırma Ödülü Yarışmasında Hakemlerin yaptığı değerlendirme sonucunda aşağıda yer alan tezler ödüle değer bulunmuştur:

 

1. Doktora Birincilik Ödülü:

Seçil YILDIRIM KARAMAN, Bilkent Üniversitesi , "Essays on Uncertainty"

 

2. Yüksek Lisans Birincilik Ödülü:

Kazım Anıl EREN, İstanbul Teknik Üniversitesi, "2004-2013 Döneminde Türkiye'deki Öznel İyi Oluş ve Mutluluğun Etmenleri"

 

3. Doktora Teşvik Ödülleri:

 

a. Bekir Tamer GÖKALP, Maltepe Üniversitesi, "Türkiye'de Asimetrik Faiz Koridoru Uygulamasının Hisse Senedi Piyasasındaki Alternatif Serilerin Getirileri Üzerindeki Etkileri"

 

b. Oya KENT,Yıldız Teknik Üniversitesi,"Agglomeration Economies and Geographic Distribution of Manufacturing İndustries in Turkey"

 

c. Sinem Güler KANGALLI UYAR, Pamukkale Üniversitesi, "Hedonik Fiyat Teorisi Çerçevesinde İstanbul Konut Piyasası Fiyat Dinamiklerinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Mekansal Modeller ile Karşılaştırmalı Analizi"

 

d. Caner DEMİR, Ege Üniversitesi, "Küresel Fikri Mülkiyet Hakları Politikalarının Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşan Etkilerinin Analizi: Kuzey-Güney-Doğu Modeli"

 

e. Egemen İPEK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, "Hanehalkı Tüketim Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Talep Sistemi Teorileri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama"

 

f. Işıl Şirin SELÇUK ÇAKMAK, Ankara Üniversitesi, "Enerji Piyasası Düzenlemeleri ve Dönüşümü Üzerine Üç Makale"